“Giải mã” xu hướng đổ vốn vào đất nền phía Nam Đà Nẵng


Rót tiền vào đất nền ở những thời điểm thị trường bất động sản gặp khó, chẳng hạn sau đại dịch Covid-19, là kênh đầu tư tương đối an toàn khi đặt trong tương quan so sánh với các sản phẩm khác.