♦ Cơ cấu nhân sự gọn nhẹ
♦ Giải quyết yêu cầu của khách hàng trong khoảng thời gian ngắn nhất
♦ Đáp ứng đầy đủ mong muốn của khách hàng
♦ Luôn cố gắng hoàn thiện để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai tốt hơn ngày hôm nay
♦ Luôn mỉm cười và nói "Tôi có thể làm được"